Fênix Sub
Últimos Lançamentos
Tipo Projeto Formatos Ep/Cp
Nande Koko ni Sensei ga!?FullHD, HD7
DororoFullHD, HD19
Miru TightsFullHD, HD2
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NOFullHD, HD7
Araiya-san!: Ore to Aitsu ga Onnayu de!?HD8
Shoumetsu ToshiFullHD, HD6
Captain TsubasaHD128
Fairy GoneFullHD, HD6
Vinland SagaFullHD, HD
Watashi ni Tenshi ga Maiorita!FullHD, HD, (BD)8
5-toubun no HanayomeFullHD, HD, (BD)6
Projetos em Andamento
Animes Tipo Lanç.Formatos Epis.
SériePrimavera 2019FullHD, HD, (BD)6/12
SérieVerão 2019HD8/??
SériePrimavera 2019FullHD, HD9/12
SériePrimavera 2019FullHD, HD19/24
SérieVerão 2019FullHD, HD6/24
Filme11/Nov/17FullHD, HD, (BD)1/2
SérieVerão 2019FullHD, HD7/26
SériePrimavera 1994FullHD, HD, (BD)12/76
ONA11/May/19FullHD, HD2/??
SérieVerão 2019FullHD, HD7/??
SérieVerão 2019FullHD, HD6/12
SériePrimavera 2019FullHD, HD, (BD)8/12
Projetos Previstos
Animes Tipo Lanç.
Série
Projetos Concluídos
Animes Tipo Lanç.Formatos Epis.
SériePrimavera 2016HD12/12
SérieOutono 2016HD12/12
SérieInverno 2018FullHD, HD, (BD)12/12
SériePrimavera 2019FullHD, HD, (BD)6/12
SérieInverno 2005FullHD, (BD)24/24
OVA23/Feb/11FullHD, HD3/3
Especial23/Dec/05FullHD, HD, (BD)2/2
SériePrimavera 2006FullHD, HD, (BD)22/22
Especial23/Feb/07FullHD, (BD)2/2
Especial09/Dec/07FullHD, HD, (BD)2/2
ONA02/Dec/15HD15/15
ONA21/Dec/17FullHD15/15
SérieOutono 2016HD13/13
SériePrimavera 2018FullHD12/12
OVA09/Jun/18FullHD, HD, (BD)1/1
SériePrimavera 2016FullHD, HD, (BD)12/12
OVA18/Mar/16HD2/2
Especial24/Aug/16FullHD, (BD)4/4
SérieOutono 2018FullHD, HD12/12
SériePrimavera 2017HD12/12
OVA25/Nov/17FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2005HD24/24
SérieOutono 1983HD128/128
SérieVerão 2018FullHD, HD52/52
SérieInverno 2018FullHD, HD, (BD)22/22
OVA01/Jul/17HD1/1
Filme06/Jan/18FullHD, HD, (BD)1/1
SérieInverno 2018FullHD, HD, (BD)12/12
SérieOutono 2017HD12/12
OVA17/May/18FullHD, HD1/1
OVA11/Apr/04FullHD, (BD)3/3
Filme08/Jul/16FullHD, HD, (BD)1/1
SérieInverno 2016FullHD, HD, (BD)12/12
SérieInverno 2018FullHD, HD, (BD)12/12
OVA24/May/94DVD1/1
SérieVerão 2018HD12/12
OVA31/Jul/93HD1/1
OVA23/Dec/92HD1/1
Filme16/Jul/94FullHD, HD, (BD)1/1
Filme26/Aug/17FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2016HD13/13
Especial18/Mar/16HD8/8
SériePrimavera 2017FullHD12/12
SérieOutono 2017HD24/24
SériePrimavera 2005SD51/51
Filme11/Nov/17FullHD, HD, (BD)1/1
SérieInverno 2017HD12/12
OAD06/Oct/15HD3/3
SérieVerão 2018FullHD, HD, (BD)12/12
SérieVerão 2016HD12/12
Filme18/Mar/17FullHD, HD, (BD)1/1
OVA02/Dec/88SD1/1
OVA27/Jan/95SD2/2
OVA23/Jun/94HD6/6
OVA28/Jan/05HD6/6
SérieVerão 2018FullHD, HD, (BD)12/12
SérieVerão 2018FullHD, HD, (BD)12/12
OVA14/Jul/18FullHD, (BD)6/6
SérieVerão 2018FullHD, HD, (BD)9/9
Filme30/Jun/73FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2016HD12/12
Filme25/Aug/17FullHD, HD, (BD)1/1
Filme26/Aug/16FullHD, HD, (BD)1/1
Filme01/Sep/18FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2018FullHD, HD, (BD)12/12
Filme17/Sep/16FullHD, HD, (BD)1/1
Filme19/Sep/15FullHD, HD, (BD)1/1
Filme12/Nov/16FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2015HD13/13
OVA25/Jul/89HD1/1
Filme21/Apr/18FullHD, HD, (BD)1/1
ONA22/Oct/16HD1/1
Filme04/Feb/17FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2017FullHD, HD, (BD)24/24
OVA10/Sep/16FullHD3/3
Filme08/Jul/17FullHD, HD, (BD)1/1
SériePrimavera 2017HD12/12
OVA27/Jul/18HD1/1
OVA30/Sep/18FullHD, HD1/1
Filme20/Jul/18FullHD, HD, (BD)1/1
OVA29/Mar/11HD1/1
SériePrimavera 2012FullHD, HD, (BD)13/13
OVA23/Aug/12DVD1/1
SériePrimavera 2016FullHD, HD, (BD)12/12
OVA22/Nov/91HD1/1
Filme15/Jul/17FullHD, HD, (BD)1/1
Filme25/Aug/18FullHD, HD, (BD)1/1
SérieInverno 2016HD12/12
Especial16/Apr/16HD1/1
SérieOutono 2017HD12/12
SérieOutono 2017FullHD, HD13/13
ONA06/Oct/18FullHD, HD1/1
SériePrimavera 2016HD13/13
Filme17/Aug/18FullHD, HD, (BD)1/1
OVA21/Mar/94DVD1/1
Filme23/Dec/16FullHD, (BD)1/1
SérieVerão 2017HD12/12
Especial08/Apr/16FullHD, HD11/11
SérieVerão 2016HD13/13
SérieInverno 2016HD12/12
OVA25/Jun/89DVD1/1
ONA11/Oct/17FullHD, HD1/1
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12/12
Filme24/Feb/18FullHD, HD, (BD)1/1
SérieInverno 2017HD12/12
SérieOutono 2016HD12/12
OVA25/Jun/96SD6/6
SérieOutono 2018HD12/12
SériePrimavera 2017HD12/12
Filme06/Aug/94FullHD, HD, (BD)1/1
Especial14/Jan/14HD3/3
SérieVerão 2018FullHD, HD, (BD)12/12
SériePrimavera 2016HD10/10
Filme18/Feb/17FullHD, HD, (BD)1/1
SériePrimavera 2002SD50/50
Especial21/Aug/02SD13/13
ONA03/Aug/17HD24/24
Filme23/Dec/86SD1/1
Filme11/Apr/87SD1/1
Especial09/Jan/01SD1/1
Especial22/Dec/98SD1/1
Filme12/Apr/86HD1/1
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12/12
Filme18/Aug/17FullHD, HD, (BD)1/1
SérieOutono 2018FullHD, HD12/12
OVA08/Sep/17HD3/3
SérieOutono 2017FullHD, HD, (BD)12/12
SérieOutono 2015FullHD, HD, (BD)12/12
Especial18/Dec/15FullHD, HD6/6
SérieVerão 2017FullHD, HD, (BD)12/12
SériePrimavera 2019FullHD, HD, (BD)8/12
SérieOutono 1989SD, (BD)124/124
Filme01/Aug/92FullHD, (BD)1/1
Especial19/Jul/96HD1/1
Filme19/May/17FullHD, HD, (BD)1/1
Filme07/Apr/17FullHD, HD, (BD)1/1
SériePrimavera 2017FullHD, HD, (BD)12/12
ONA06/Jan/17FullHD1/1
SérieOutono 2016FullHD, HD, (BD)12/12
SérieInverno 2018FullHD, HD, (BD)12/12
Especial28/Mar/18FullHD, HD3/3
Especial26/Oct/18FullHD, HD, (BD)2/2
Animes Adultos (18+) Tipo Lanç.Formatos Epis.
OVA25/Feb/98FullHD, (BD)2/2
OVAHD2/2
OVAHD1/1
OVA05/Feb/16FullHD4/4
OVA28/Apr/17FullHD2/2
OVAHD2/2
OVADVD2/2
OVA30/Jul/17HD2/2
OVA28/Apr/16FullHD4/4
OVA24/Nov/17HD1/1
OVA29/Aug/14HD1/1
OVA01/Sep/17HD1/1
OVA04/Aug/17HD1/1
OVA28/Apr/17FullHD, (BD)1/1
OVA25/Nov/16HD2/2
OVA15/Oct/10HD3/3
OVA20/Apr/12HD2/2
OVA09/Feb/18HD2/2
OVA05/Apr/13HD1/1
OVA05/May/17HD1/1
OVA07/Apr/17FullHD, HD, (BD)1/1
OVAHD3/3
OVA27/Apr/12FullHD2/2
OVA20/Dec/13HD1/1
OVA26/Jan/18HD2/2
OVA25/May/18HD2/2
OVA02/Dec/16HD1/1
OVA09/Feb/18HD2/2
OVA26/Aug/16HD1/1
OVA25/Dec/15HD2/2
OVA31/Mar/17HD1/1
OVA11/Dec/11FullHD, (BD)6/6
OVA14/Oct/16HD2/2
OVA27/Mar/15HD1/1
OVA23/Feb/18HD1/1
OVA26/Sep/14HD1/1
OVAFullHD, (BD)1/1
OVAFullHD, (BD)1/1
OVA28/Apr/17FullHD2/2
OVA21/Sep/12HD1/1
OVA03/Feb/17HD1/1
OVA25/Nov/16HD3/3
OVAHD2/2
OVA22/Dec/16HD1/1
OVA27/Oct/17HD1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
OVA08/Sep/17HD2/2
OVA27/Nov/15HD1/1
OVA25/Aug/17HD2/2
OVAHD2/2
OVA25/May/18HD2/2
OVA14/Jul/17HD2/2
OVA03/Mar/17HD1/1
OVA26/Dec/14FullHD, (BD)1/1
OVA06/Mar/15HD2/2
OVA04/Nov/16HD1/1
OVAHD1/1
OVA30/Apr/99DVD1/1
OVA20/Oct/17HD3/3
OVA30/Sep/16HD2/2
OVA28/Feb/14DVD2/2
OVA28/Feb/14HD2/2
OVA09/Dec/11FullHD, (BD)2/2
OVA03/Aug/13HD2/2
OVA28/Oct/16HD2/2
OVA22/Sep/17HD2/2
OVA28/Mar/14FullHD, (BD)1/1
Especial28/Mar/14FullHD, (BD)1/1
OVA05/Jan/18HD1/1
OVA31/Mar/17HD4/4
OVA16/Sep/16HD2/2
OVA26/Feb/16HD6/6
OVADVD1/1
OVA29/Sep/17HD1/1
OVA19/Dec/14HD2/2
OVA01/Dec/17HD1/1
OVA27/Oct/17HD4/4
OVA26/Jun/15HD1/1
OVAFullHD, (BD)3/3
OVA26/Oct/12HD4/4
OVAHD1/1
OVAHD5/5
OVA24/Nov/17HD4/4
OVA06/Oct/17HD2/2
OVA25/Nov/16FullHD1/1
OVAHD2/2
ONA20/Sep/17FullHD, HD2/2
OVA20/Dec/13HD2/2
OVA26/Dec/14HD1/1
OVA26/Jul/13FullHD, (BD)2/2
OVA07/Oct/16HD1/1
OVA29/May/15HD2/2
OVA27/Jan/12FullHD, (BD)5/5
OVA01/Dec/17HD2/2
OVA02/Jan/16HD2/2
OVA18/Apr/14HD1/1
OVA24/Feb/17HD2/2
OVADVD5/5
OVA18/May/18HD3/3
OVA06/May/16HD1/1
OVA31/Aug/12FullHD3/3
OVA22/Dec/11HD1/1
OVA27/Mar/15FullHD, (BD)2/2
OVA24/Apr/10HD3/3
OVAHD2/2
OVA24/Feb/12FullHD, (BD)4/4
OVA27/May/05HD3/3
OVAFullHD4/4
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAHD2/2
OVA07/Jul/17HD1/1
OVAHD3/3
OVAFullHD2/2
OVAHD2/2
OVAHD4/4
OVAHD1/1
OVAFullHD2/2
OVAHD4/4
OVAFullHD2/2
ONA13/Jul/18FullHD2/2
OVAFullHD2/2
OVAHD1/1
OVAHD1/1
OVAHD2/2
OVAHD2/2
OVAHD3/3
OVAHD1/1
OVAHD2/2
OVAHD4/4
OVA08/Jun/18HD2/2
OVAFullHD2/2
OVAHD4/4
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAFullHD1/1
OVAFullHD1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAFullHD3/3
OVAFullHD4/4
OVAFullHD, (BD)2/2
OVADVD2/2
OVAHD1/1
OVADVD1/1
OVAHD1/1
OVAHD1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAFullHD, (BD)4/4
OVAFullHD, (BD)1/1
OVAHD1/1
OVAFullHD, HD3/3
OVAHD, (BD)3/3
OVA20/Oct/17HD2/2
Especial20/Oct/17HD1/1
OVAHD1/1
OVAHD2/2
OVAFullHD, (BD)2/2
Especial06/Sep/13FullHD, (BD)1/1
OVA30/Mar/18FullHD1/1
OVAHD1/1
OVAHD1/1
OVAHD2/2
OVAFullHD1/1
OVAFullHD2/2
OVA01/Dec/90DVD2/2
OVA30/Aug/13HD2/2
OVAHD4/4
OVA07/Oct/16UltraHD4/4
OVAHD, (BD)2/2
OVAFullHD, (BD)1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAHD1/1
OVAHD1/1
OVAFullHD, (BD)1/1
OVAHD4/4
OVA07/Jul/17HD2/2
OVAHD1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
OVAFullHD, HD4/4
OVA03/Jan/14HD2/2
OVAHD2/2
OVA22/Jan/16FullHD6/6
OVAFullHD, (BD)3/3
OVAHD4/4
OVAHD1/1
OVAHD1/1
OVAHD2/2
OVAHD2/2
OVAFullHD, HD1/1
OVAFullHD1/1
OVAHD4/4
Especial26/Nov/10HD1/1
OVAHD2/2
OVADVD1/1
OVAFullHD1/1
OVAFullHD, (BD)2/2
ONA28/Oct/16FullHD2/2
OVAFullHD1/1
OVAFullHD, HD2/2
OVAFullHD1/1
OVAHD2/2
Mangás Adultos (18+) Tipo Lanç.Capítulos
One-shot31/Oct/161/1
One-shot25/May/151/1
Doujinshi29/Dec/121/1
One-shot11/Nov/161/1
Doujinshi14/May/161/1
One-shot13/Nov/151/1
Voltar ao Topo

Copyright 2018 Info Anime. Todos os direitos reservados.